Hôm nay là thứ hai,
con ở nhà với BỐ…

Nguồn ảnh:Pinterest
Lời: OHAYO! TEAM