Ba mẹ ơi có thấy?
Tuổi thơ mình ở đây
Tuổi thơ con cũng vậy
Là được dệt hôm nay…

Cùng OHAYO! nhớ lại những trò chơi dân gian tuổi thơ của mỗi chúng ta & cũng là nguồn cảm hứng cho những hoạt động cùng con trong kỳ nghỉ dài ba mẹ nhé…

Tranh vẽ rất đáng yêu về các trò chơi dân gian Việt Nam (Vietnamese folk games) do họa sỹ Thanh Xinh vẽ cho Lịch Block Nhất Thống vào năm 2014.
Nguồn link: https://rgb.vn/…/…/tro-choi-dan-gian-viet-nam-boi-thanh-xinh
Copyright © RGB.vn