… nhưng là con thích nhất
LÀM CON MẸ, MẸ ƠI!!!

Nguồn ảnh:Pinterest
Lời: OHAYO! TEAM