SEL hay còn gọi là Phát triển tình cảm – cảm xúc là quá trình mà trẻ em phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ trong 5 lĩnh vực: tự nhận thức bản thân, quản lý bản thân, đưa qua quyết định, kỹ năng quan hệ – giao tiếp và nhận thức xã hội.

Áp dụng SEL nhằm tạo nền tảng cho việc học tập, ngăn chặn các hành vi mang tính rủi ro cao thông qua việc trẻ có khả năng nhận biết cảm xúc của bản thân và của người khác. Thông qua việc phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc, giáo viên có thể tiết chế được các cảm xúc tiêu cực cũng như làm gia tăng cảm xúc tích cực nơi trẻ nhỏ.