Dạy học tiếp cận dự án là cách thức trẻ hoặc một nhóm trẻ cùng nhau học tập, tìm kiếm, khám phá và khai thác sâu về một chủ đề đặc trưng nào đó mà trẻ đặc biệt quan tâm và có nhu cầu muốn tìm hiểu. Trong quá trình đó, trẻ được cùng nhau tiến hành các hoạt động tìm kiếm, khám phá và phát hiện để thu thập thông tin, kiến thức có liên quan đến chủ đề. Từ đó giúp mở rộng và nâng cao vốn kiến thức, vốn biểu tượng về các sự vật, hiện tượng trong thế giới xung quanh trẻ.

Mục đích của phương pháp giáo dục Dạy học tiếp cận dự án là phát triển và khai thác triệt để “thế giới tinh thần” của trẻ. Phương pháp này giáo dục trẻ dựa trên đặc điểm cá nhân, hứng thú, nhu cầu, nguyện vọng, năng khiếu, tính tự nguyện, tích cực của bản thân đứa trẻ. Giáo viên giữ vai trò là người giúp đỡ, hỗ trợ và tôn trọng những nhu cầu, mong muốn, sự quan tâm của trẻ đến đối tượng hoạt động cũng như phải tạo cơ hội và kích thích sự hứng thú, tích cực của trẻ tới hoạt động.