Montessori là mô hình giáo dục được phát triển trong quá trình tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu về những trẻ có nhu cầu đặc biệt của nữ tiến sĩ – bác sĩ người Ý, bà Maria Montessori (1870-1952). Trường học Montessori đầu tiên được thành lập tại Mỹ vào năm 1911 và được mở rộng cho đến ngày nay ở khắp các nước trên thế giới.

Montessori cho rằng trẻ em chưa có sức mạnh ý chí, trẻ sống trong môi trường do người lớn tạo nên, mục đích cuộc sống và công việc của trẻ nằm trong chính bản thân chúng, trong sự hình thành nhân cách, xuất phát từ tiềm năng bên trong của trẻ. Montessori cho rằng trẻ phải được thoát khỏi sự quan tâm thái quá của người lớn và phải được sống theo các quy luật của sự phát triển trong một môi trường đã được chuẩn bị sẵn. Trẻ sẽ hấp thụ vào trong một cách tốt nhất những tri thức mà chúng tiếp nhận được từ môi trường và điều này làm nên sự phát triển của bản thân đứa trẻ.

BÊN TRONG LỚP HỌC MONTESSORI

Trẻ chủ động chọn khu vực học và theo đuổi hứng thú của mình

Trẻ học thông qua thử nghiệm với các học cụ chuyên biệt và qua các trẻ khác

Chương trình dạy được phát triển dựa trên khả năng lĩnh hội của trẻ.

Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, chỉ bảo từng em để trẻ phát triển tư duy, tự nâng cao tính độc lập và tự tin.

Không có hệ thống thi đua.

MÔ HÌNH MONTESSORI TẠI OHAYO!

Giáo dục phát triển các giác quan

Thực hành cuộc sống