Môi trường tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày với giáo viên bản xứ, giúp trẻ tự tin giao tiếp tiếng Anh.