OART WORKSHOP

BARA CLASS - Chương trình mầm non cho trẻ 06-12 tháng

MOMO CLASS - Chương trình mầm non cho trẻ 13-18 tháng

TANPOPO CLASS - Chương trình mầm non cho trẻ 19-36 tháng

FUJI CLASS - Chương trình mầm non cho trẻ 3-4 tuổi

SAKURA CLASS - Chương trình mầm non cho trẻ 4-5 tuổi

MOMIJI CLASS - Chương trình mầm non cho trẻ 5-6 tuổi

Lớp học phát triển các giác quan & những bài tập thực hành cuộc sống theo Mô hình dạy học Montessori.

Xem thêm

MONTESSORI CLASS - Lớp học cảm quan & Các bài tập thực hành cuộc sống

Lớp học sáng tạo nghệ thuật.

Xem thêm

REGGIO ART STUDIO - Xưởng nghệ thuật sáng tạo cảm hứng từ Reggio Emilia

Lớp học làm quen với món ăn & các chế biến những món ngon, khơi dậy sở thích ăn uống của con, đồng thời giúp phát triễn những kỹ năng vận động tinh.

Xem thêm

COOKING CLASS - Khoa học diệu kỳ từ trong căn bếp nhỏ!

Lớp học phát triển các giác quan & những bài tập thực hành cuộc sống theo Mô hình dạy học Montessori.

Xem thêm

OHAYO! MUSIC & PLAY - Âm nhạc & Nghệ thuật âm điệu

Lớp học sáng tạo nghệ thuật.

Xem thêm

FUNNY SATURDAY - Ngày thứ 7 cuối tuần vui vẻ & thú vị cho con!

OUTTIME CLASS - Lớp học ngoài giờ cho bé tiểu học: đón tan trường, chăm sóc & giúp bé chuẩn bị bài học (4-11 tuổi)

FUNNY ALPHABET - Làm quen chữ viết & Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 (4-6 tuổi)

COMMING SOON