OHAYO! Chúc mừng các thành viên có sinh nhật tháng 7:

Bé Sudo Junpei An (Fuji – 05.07)

Bé Cao Trịnh Gia Nguyên (Fuji – 08.07)

Ms Võ Thị Như Quỳnh (01.07)

Ms Nguyễn Thị Trúc Thủy (10.07)