FUNNY ALPHABET – Làm quen chữ viết & Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 (4-6 tuổi)

Lớp ngoại khóa “Làm quen chữ viết & Chuẩn bị cho bé vào lớp 1” dành cho các ba mẹ có con độ tuổi 4-5-6.
Phương pháp học qua chơi và qua những dự án nhỏ, con làm quen chữ viết – bước đệm cho việc học chữ sau này.
Mỗi buổi học 90 phút bao gồm chuỗi hoạt động kết nối & thay đổi linh hoạt… mong muốn lớn nhất là TẠO CHO CON HỨNG THÚ VỚI VIỆC HỌC.
Bởi khi có sự HỨNG THÚ con sẽ tham gia vào quá trình học một cách TỰ NHIÊN & KẾT QUẢ.