Dinh dưỡng

SỰ CÂN BẰNG DINH DƯỠNG
& THÁI ĐỘ ĂN UỐNG TÍCH CỰC – TỰ LẬP

  1. SỰ CÂN BẰNG DINH DƯỠNG QUA KHẨU PHẦN ĂN ĐA DẠNG – PHONG PHÚ
  2. TẠO LẬP THÓI QUEN ĂN UỐNG TÍCH CỰC – TỰ LẬP

BỮA ĂN TẠI OHAYO!
Bữa ăn được chuẩn bị đầy đủ, da dạng về dinh dưỡng & bày trí đẹp mắt.

MÔI TRƯỜNG TỰ LẬP TRONG ĂN UỐNG
OHAYO! tạo lập môi trường hình thành thái độ ăn uống tích cực & tự lập cho con được duy trì qua từng bữa ăn.