Đăng kí học bù

  Thời gian vắng
  Buổi 1Buổi 2Buổi 3Buổi 4Buổi 5Buổi 6
  Một số lưu ý:

  Quy định học bù chỉ áp dụng cho những trường hợp vắng từ 2 buổi trở lên. Nhà Trường sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký học bù và thông báo với phụ huynh phương án học bù phù hợp nhất với trường hợp của bé khi sắp xếp xong.

  • Học sinh vắng từ 2 đến 3 buổi có thể được học bù ngay trong khóa học.
  • Học sinh vắng từ 4 buổi trở lên có thể được học bù trong một lớp khác có nội dung tương tự.
  • Học sinh vắng từ 50% số buổi học của học phần có thể được chuyển lớp.

  Nhà Trường khuyến khích phụ huynh cho bé đi học đầy đủ và chỉ vắng mặt trong trường hợp bất khả kháng để đảm bảo hiệu quả học tập của bé trong chương trình. (Vì bé học trong lớp học chính thức của mình thường sẽ học tốt hơn ở lớp học bù do quen cô, quen bạn hơn).

  Nếu số lượng học sinh đăng ký học bù không đạt số lượng tối thiểu để mở lớp học bù riêng hoặc không có lớp học tương đương để bé chuyển sang, Nhà Trường sẽ tổ chức dạy bù riêng cho bé; tuy nhiên, thời gian dạy bù có thể ngắn hơn thời gian học chính thức (do chỉ có riêng bé nên không thể tổ chức các hoạt động nhóm như ở lớp học chính thức), và có thể không giống với giờ mà bé đang học ở lớp học chính thức.