Archive for Category: Quan điểm giáo dục

SEL – SOCIAL & EMOTIONAL LEARNING

SEL hay còn gọi là Phát triển tình cảm – cảm xúc là quá trình mà trẻ em phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ trong 5 lĩnh vực: tự nhận thức bản thân, quản lý bản thân, đưa qua quyết định, kỹ năng quan hệ –...

Read More

MÔ HÌNH GIÁO DỤC MONTESSORI

Montessori là mô hình giáo dục được phát triển trong quá trình tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu về những trẻ có nhu cầu đặc biệt của nữ tiến sĩ – bác sĩ người Ý, bà Maria Montessori (1870-1952). Trường học Montessori đầu tiên được thành lập tại...

Read More

PROJECT APPROACH

Dạy học tiếp cận dự án là cách thức trẻ hoặc một nhóm trẻ cùng nhau học tập, tìm kiếm, khám phá và khai thác sâu về một chủ đề đặc trưng nào đó mà trẻ đặc biệt quan tâm và có nhu cầu muốn tìm hiểu. Trong quá...

Read More

QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC NHẬT BẢN

OHAYO! xây dựng môi trường chơi-tập tương tác mở theo quan điểm giáo dục Nhật Bản, tạo lập không gian cho bé rèn luyện tính tự lập & những kỹ năng xã hội cần thiết trước khi giúp trẻ lĩnh hồi kiến thức về tự nhiên.

Read More